PATI_domy_drewniane
Domy Drewniane
Domy drewniane - PATI - O firmie Drukuj E-mail


Firm PATI DOMY DREWNIANE zaoyem w 1989 roku. Jestem technologiem drewna i wczeniej zajmowaem si produkcj stolarki budowlanej. Wiem jak naley "obchodzi si" z drewnem; jak postpowa, aby byo trwaym i prawdziwie naturalnym, ekologicznym budulcem.
 
Dominujc dziaalnoci firmy jest budowa domów drewnianych w lekkim szkielecie drewnianym w/g technologii amerykaskiej (kanadyjskiej). Przy realizacji domów drewnianych trzymamy si reimów  technologii szkieletowej, stale j doskonalimy stosujc nowe materiay, lecz nie "ulepszamy jej na skróty". Budujemy domy drewniane od podstaw na dziace klienta. Zajmujemy si równie budow dachów drewnianych i konstrukcji drewnianych.  Stawiamy przede wszystkim na solidno i jako, zdajc sobie spraw jak istotn rol odgrywa dokadno wykonania podczas montau szkieletu. PATI jest to maa "rodzinna" firma dopasowujca si do indywidualnych wymaga klienta.
       Nad normatywnymi prawidowociami czuwa moja ona Magorzata, równie technolog drewna; byy pracownik naukowy COBR-PSB "STOLBUD" i obecny Zespou Budownictwa w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

       Od pocztku istnienia firmy razem z moimi wspópracownikami wybudowaem ponad sto drewnianych domów mieszkalnych w tym kilkanacie domów drewnianych sezonowych. Wikszo z nich powstaa na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego. 

 

DOMY DREWNIANE

to nasza specjalno

 

PATI Domy Drewniane Waciciel

Ireneusz Pogorzelski

waciciel firmy PATI Domy Drewniane

  

Ireneusz Pogorzelski

http://www.pati.waw.pl Copyright © 1999-2013 - PATI - Domy Drewniane - BARTINEK Linki